Lost in Wonder Villages อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9วัน6คืน (MAY-AUG18)
  
เริ่ม 60,900
•นำท่านบินลัดฟ้าสู่ นครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก • แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม • พาขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส (Tilis) •เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก •เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ •ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) •ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ  ***เที่ยว 3 หมู่บ้านในเนเธอแลนด์ หมู่บ้านโวเลนดัม, ซานสคันส์ และหมู่บ้านกีธูร์น ***