กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน(FEB-JULY)
  
เริ่ม 11,900
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก   นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ  ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี  ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ  นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม  อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม  แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย
กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน(MAR-AUG18)
  
เริ่ม 10,900
ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก   ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม  ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี  ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ  นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม  อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม  แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย